intro -  atlas -  info -  literature -  links -  credits -  disclaimer -  copyright -  contact -  FAQ -  admin

Literature concerning the lichens of Belgium, Luxembourg and northern France

A -  B -  C -  D -  E -  F -  G -  H -  J -  K -  L -  M -  N -  P -  Q -  R -  S -  T -  V -  W -  Z

VGH: Van der Gucht & Hoffmann (1990) Lichens van Ghent

van den Boom, P. & A. Aptroot, 1996. - De lichenologische najaarsexcursie van 1995 naar Ameland (prov. Friesland). - Buxbaumiella 39: 47-52.

van den Boom, P. & B. van den Boom, 2006. - An inventory of lichens and lichenicolous fungi in northern Belgium (area of Stramprooierbroeck). - Bull. Soc. Nat. luxemb. 106: 39-52.

van den Boom, P. & E. Sérusiaux, 1996. - A site with foliicolous lichens in Belgium. - Belg. Journ. Bot. 129: 19-23.

van den Boom, P. P. G. & A. M. Brand, 2005. - Lecania fructigena Zahlbr., a coastal saxicolous lichen, new for Europe, with notes on related species. - Lichenologist 37: 277-283.

van den Boom, P. P. G. & A. M. Brand, 2008. - New records of lichens, lichenicolous and allied fungi from Belgium and The Netherlands. - Sauteria: 15: 95-101.

van den Boom, P. P. G. & B. J. Coppins, 2001. - Miacrea viridileprosa sp. nov., an overlooked lichen species from Western Europe. - Lichenologist 33: 87-91.

van den Boom, P. P. G., 1997. - De lichenologische excursie van maart 1996 naar het Zuidoosten van de provincie Noord-Brabant. - Buxbaumiella 42: 14- 17.

van den Boom, P., 1992. - The saxicolous species of the lichen genus Lecania in the Netherlands, Belgium and Luxembourg. - Nova Hedw. 54: 229-254.

van den Boom, P., 1994. - De lichenologische voorjaarsexcursie van 1993 naar Noord-Brabant, met gegevens over aangrenzend België. - Buxbaumiella 35: 30-47. (NL93)

van den Boom, P., 1996. - Lichenen van de provincie Namen in België, met gegevens van de lichenologische excursie naar Anseremme in 1984. - Buxbaumiella 40: 4-18. (NL84)

van den Boom, P., E. Sérusiaux, P. Diederich, M. Brand, A. Aptroot & L. Spier, 1999. - A lichenological excursion in May 1997 near Han-sur-Lesse and Saint-Hubert, with notes on rare or critical taxa of the flora of Belgium and Luxembourg. - Lejeunia n. S. 158: 1-58. (NL97)

van den Boom, P., M. Brand, P. Diederich, A. Aptroot & E. Sérusiaux, 1994. - Report of a lichenological field meeting in Luxembourg. - Bull. Soc. Nat. Luxemb. 95: 145-176. (NL92)

van den Boom, P., P. Diederich & E. Sérusiaux, 1996. - Lichens et champignons lichénicoles nouveaux ou intéressants pour la flore de la Belgique et des régions voisines. VII. - Bull. Soc. Nat. Luxemb. 97: 81-92. (L7)

van den Boom, P.P. G., 2003. - Some interesting records of lichens and lichenicolous fungi from The Netherlands VI. - Österr. Z. Pilzk. 12: 123-127.

Van den Broeck, D. & A. Aptroot, 2003. - De korstmossen van Pepingen en omgeving (Vlaams-Brabant, België) : een verkenning. - Muscillanea 23: 6-17.

Van den Broeck, D. & D. Jordaens, 2006. - De lichenen van Sint-Margriete en omgeving (Oost-Vlaanderen) : 20 jaar later. - Muscillanea 25 : 30-35.

Van den Broeck, D., 2003. - Het kerkhof van Mechelen en de kleiputten van Terhagen, bekeken door een deskundige bril. - Muscillanea 23: 32-41.

Van den Broeck, D., 2003. - Waar men gaat langs Vlaamse wegen komt zelfs een beginner veel lichenen tegen. Een onderzoek van tien Vlaamse kerkhoven. - Muscillanea 22 : 11-20.

Van den Broeck, D., 2005. - Zeldzame lichenen uit de groep van den Parmeliaceae in Vlaanderen. - Dumortiera 84: 26-27.

Van den Broeck, D., 2007. - De lichenen van het kasteeldomein van Attre (VWBL-excursie 14 juni 2003). - Muscillanea 26: 27-31.

Van den Broeck, D., A. Aptroot & D. Jordaens, 2006. - Een lichenologisch verslag van het voorjaarsweekend 2006 naar Zeeuws-Vlaanderen en aangrenzend België. - Buxbaumiella 75: 16-25.

Van den Broeck, D., A. Aptroot, D. Jordaens, L. B. Sparrius & J. Poeck, 2005. - Een lichenologische excursie naar Lille en omgeving (België, provincie Antwerpen). - Buxbaumiella 70: 19-22.

Van den Broeck, D., L. Spier & D. Ertz, 2008. - Verslag van de internationale korstmossendriedaagse in en rond het Zoniënwoud, 1-3 juni 2007. - Muscillanea 27: 25-37.

Van der Gucht, K. & M. Hoffmann, 1990. - The impact of air pollution on the occurrence of corticolous and saxicolous lichens in the industrial area north of Ghent (Belgium). - Mém. Soc. Roy. Bot. Belg. 12: 111-126. (VGH)

van Dobben, H. & H. Sipman, 1980. - De lichenen van de excursie naar Aywaille, 1977. - Buxbaumiella 9: 16-23. (NL77)

van Herk, C. M. & A. Aptroot, 1999. - Lecanora compallens and L. sinuosa, two new overlooked corticolous lichen species from Western Europe. - Lichenologist 31: 543-553.

van Herk, C. M., 2001. - Lecanora confusa Almb. Weer volop terug in Nederland. - Buxbaumiella 55 : 49-51.

Van Landuyt, W. & M. Hoffmann, 1996. - De aandachtssoorten van de V. W. B.: een eerste overzicht van de resultaten. - Muscillanea 16: 37-53.

Van Landuyt, W., 1996. - Microcalium [sic] arenarium (Hampe ex Massal.) Tibell, nieuw voor België. - Dumortiera 63: 30.

Van Landuyt, W., 1997. - Mossen en lichenen van enkele spontane wilgenbossen op opgespoten gronden : het Vlietbos en het Rot. - Muscillanea 17: 6-11.

Van Landuyt, W., 1998. - Aandachtssoorten: een stand van zaken. - Muscillanea 18: 22-29.

Vanallemeersch, R., 1993. - Een vegetatiekundige en ecologische studie van de epilietenvegetaties op het Brugs kerkhof (Brugge, Prov. Wes-Vlaanderen). - Thesis, Univ. Gent.

Vanbrugghe, M., C. Van Haluwyn & J.-R. Wattez, 2002. - Récolte de Usnea articulata (L.) Hoffm. dans le Pas-de-Calais (France). - Bulletin d'Informations de l'Association Française de Lichénologie 27: 35-37.

Vanek, F., 1976. - Les lichens du domaine militaire de Lagland (province de Luxembourg). Contribution à la connaissance de la végétation lichénique du district lorrain. - Les Naturalistes Belges 57: 124-147.

Vanek, F., 1977. - Flore et végétation de Waltzing (commune de Bonnert, province de Luxembourg). - Parcs Nationaux 32 (2) : 58-94.

Vannerom, H. & E. Jacques, 1999. - Recente waarnemingen van het korstmos-geslacht Peltigera in het Limburgse karteringsgebied. - Dumortiera 73: 31.

Vezda, A., 1965. - Flechtensystematische Studien. I. Die Gattung Petractis Fr. - Preslia 37: 127-143.

Vitikainen, O., 1994. - Taxonomic revision of Peltigera (lichenized Ascomycotina) in Europe. - Acta Botanica Fennica 152: 1-96.

Vitikainen, O., T. Ahti, M. Kuusinen, S. Lommi & T. Ulvinen, 1997. - Checklist of lichens and allied fungi of Finland. - Norrlinia 6: 1-123.

Vouaux, L., 1912-14. - Synopsis des champignons parasites des lichens. - Bull. Trimestr. Soc. Mycol. Fr. 28: 177-256; 29: 33-128, 399-494; 30: 135-198, 281-329.